image desciption
Home / Zorgaanbod

Hoe moeilijk een situatie ook lijkt...

OG Heldringstichting helpt jongeren en gezinnen om weer in een positieve toekomst te geloven. Onze behandelmethoden zijn bewezen effectief. Jongeren vanaf 12 tot zelfs boven de 18 jaar kunnen bij ons terecht.

Wat hebben jullie nodig? Dat staat bij ons voorop. Onze hulp kan variëren van één specifiek zorgproduct tot een volledige zorglijn. Om zorg op maat te kunnen bieden, bekijken we eerst de problemen, de hulpbehoefte en de hulp die al is gegeven.

Ook voor het op tijd signaleren van veiligheidsrisico’s en zorgbehoefte kun je ons inschakelen.

Ons zorgaanbod

Het liefst helpen we jongeren thuis of dichtbij huis. Gesloten behandeling proberen we te voorkomen. Is dat toch nodig? Dan houden we de verblijfsduur zo kort mogelijk.

 

JeugdzorgPlus

Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) bieden wij aan jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen. Het gaat om gedwongen hulp, omdat er sprake is van een structureel veiligheidsrisico voor de jongere zelf of voor de omgeving. Wij bieden stabilisatie, observatiediagnostiek en behandeling gericht op een positieve toekomst. Een machtiging van de kinderrechter is nodig. binnen dit aanbod beschikken wij ook over een Intensive Care met comfortrooms en een extra beschermende kamer (vanaf 1-12019 ZIKOS).

Meer over JeugdzorgPlus


 

Open groepsbehandeling

Open groepsbehandeling emotieregulatie

Jongeren van 12 tot 18+ jaar die een gesloten traject hebben afgerond, zijn nog niet altijd klaar om de maatschappij in te gaan. De gemeente kan dan een beschikking afgeven voor een open groepsbehandeling. In deze open groep leren jongeren sterker in hun schoenen te staan en nog beter om te gaan met het reguleren en beheersen van hun emoties. Zo worden zij voorbereid op zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Meer over Open groepsbehandeling emotieregulatie

Specialistische 3-milieu behandeling

Jongeren (12-18 jaar) die ernstig vastlopen thuis, op school en in de vrije tijd kunnen bij ons terecht voor een 3-milieu behandeling. Stabilisatie en een behandeling in een open groep worden afgewisseld met individuele therapie en behandeling thuis. De jongere woont in een open groep op ons terrein, gaat naar de interne school en heeft er zijn vrije tijdsbesteding en therapie. Deze hulp is toegankelijk met een beschikking van de gemeente.

Meer over Open Groepsbehandeling

Gezinshuis-Plus (in ontwikkeling)

Kan een jongere door ernstige gedragsproblematiek niet meer thuis wonen? Maar is gesloten jeugdzorg niet noodzakelijk? Dan biedt ons Gezinshuis-Plus in Zetten een goed alternatief. Deze zorgvorm is toegankelijk met een beschikking van de gemeente of een voorwaardelijke machtiging. Het gezinshuis lijkt op een normale gezinsomgeving, maar is zeer duidelijk, gestructureerd en overzichtelijk. Er wordt gewerkt aan een goede toekomst, waarbij de biologische ouders – waar mogelijk – nauw betrokken zijn.

Meer over een Gezinshuis-Plus


 

Diagnostiek

Open Observatiediagnostiek (in ontwikkeling)

Open observatiediagnostiek helpt je om tijdig helder te krijgen wat er aan de hand is met een jongere. Dit aanbod is toegankelijk met een beschikking van de gemeente. Wij geven je inzicht in de problemen en mogelijkheden van een jongere. En je krijgt advies welke hulp gaat helpen. De diagnostiek vindt plaats op ons terrein in Zetten en kan aanvullend worden ingezet tijdens de specialistische 3-milieu behandeling.

Meer over Open Observatiediagnostiek

Diagnostische Gezinsopname (in ontwikkeling)

Soms zijn de problemen van een jongere nauw verbonden met problemen in het gezin of netwerk. Hoe kan het gezin uit deze machteloze situatie komen? En wat is er nodig om de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen? Een 3-daagse gezinsopname maakt inzichtelijk welke problemen er spelen en welke hulp gaat helpen. De uitkomst is een gericht en effectief behandelplan voor het hele gezin. Toegankelijk met een beschikking van de gemeente.

Meer over Diagnostische Gezinsopname


 

Thuisbehandeling

Multi Systeem Therapie

Hoe zorg je dat ernstige gedragsproblemen bij een jongere afnemen? En hoe geef je het gezin en het netwerk weer controle over de situatie? Met MST kunnen wij uithuisplaatsingen voorkomen of verkorten. De therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. Een (her)opname is inzetbaar als time out. MST is toegankelijk met een beschikking van de gemeente of een Voorwaardelijke Machtiging.

Meer over MST

MST-CAN (in ontwikkeling)

Zijn de problemen in het gezin te ingewikkeld of gevaarlijk geworden voor een goed opvoedklimaat van de jongere? Is er kindermishandeling of verwaarlozing in het spel? Dan biedt MST-CAN uitkomst. Ook deze therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. Het doel is voorkomen van uithuisplaatsing of verkorten van een opname. MST-CAN is toegankelijk met een beschikking van de gemeente of een voorwaardelijke machtiging.

Meer over MST-CAN

Aan de Slag

Soms is thuis wonen geen optie meer. Dan kunnen wij jongeren van 15 tot 24 jaar helpen om zelfstandig te wonen met begeleiding. Een ‘Aan de Slag-traject’ van WorkWise is gericht op zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van terugval. De jongere wordt gecoacht bij school en werk, maar er is ook aandacht voor wonen, financiën, vrije tijd, en het sociaal netwerk. Het traject duurt gemiddeld een jaar en is afgerond als de jongere een opleiding volgt, stage loopt of werk heeft. Aan de Slag is toegankelijk met een beschikking van de gemeente.

Meer over Aan de Slag


 

Expertise voor professionals

Een Triage-instrument voor specialistische diagnostiek (in ontwikkeling)

OG Heldringstichting ontwikkelt momenteel een ambulant triage instrument voor sociale wijkteams. Zo brengen wij specialistische diagnostiek dichter bij het lokale zorgnetwerk. De vragenlijst helpt om een eerste inschatting te maken van de problemen en de zorgbehoefte van een jongere. Het is niet bedoeld om een diagnose te stellen, maar om een eerste inschatting te maken. De regie blijft bij het wijkteam.

Meer over het Triage-instrument

Risicotaxatie met de START:AV

START:AV maakt het mogelijk om goed in te schatten welke risico’s het gedrag van een jongere met zich meebrengt. Ook maakt het instrument helder welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, zowel van de jongere als de omgeving. START:AV is transparant, eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd. Het geeft relevante informatie aan kinderrechters om (verlenging van) een machtiging te onderbouwen.

Meer over de START:AV

Twijfel je over welke zorg het beste past?

laat je door ons adviseren

image description
image description

Wat we bereiken

Jongeren die bij ons behandeld zijn, laten een middelgrote tot (zeer) sterke verbetering zien van hun vaardigheden. Dit betekent voor veel jongeren een positieve omslag in hun leven. Zij kunnen weer een nieuwe start maken.

Meer over onze resultaten
  • 0%

    Afname agressieproblemen door gesloten behandeling

  • 0%

    Van onze MST trajecten voorkomen uithuisplaatsingen

  • 0

    Rapportcijfer cliënttevredenheid

image description
Jordi (16) Jongere
"Vroeger was er altijd chaos in mijn hoofd. Onverwachte dingen, daar kon ik niet goed mee omgaan. Nu gaat dit veel beter en raak ik veel minder snel in paniek."
Bekijk mijn filmpje

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!