image desciption
Home / Risicotaxatie met START:AV

Risicotaxatie met START:AV

START:AV* maakt het mogelijk om goed in te schatten welke risico’s het gedrag van een jongere met zich meebrengt. Ook maakt het instrument helder welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, zowel van de jongere als de omgeving.

START:AV is transparant, eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd. Het geeft relevante informatie aan kinderrechters om (verlenging van) een machtiging te onderbouwen.

START:AV

 • wordt tijdens observatiediagnostiek ingezet door onze behandelcoördinatoren;
 • brengt gedragsproblemen, veiligheidsrisico’s en risicomanagement in beeld;
 • biedt aanknopingspunten voor de behandelaanpak, zoals de keuze van interventies en het op- en afschalen van vrijheidsbeperking;
 • meet veranderingen in gedrag en veiligheidsrisico’s, waardoor de behandelaanpak zo nodig kan worden bijgesteld.

Zie ook behandelvisie van de CONRISQ Groep op: Risicogestuurde zorg

Training voor collega-organisaties

Wil je START:AV ook gaan gebruiken in jouw organisatie? Wij verzorgen een START:AV training voor collega-zorgorganisaties. Bij deze training hoort ook een START:AV handleiding.

Vraag de training en/of handleiding vrijblijvend aan

De training al gevolgd of handleiding besteld?  download hier de codeerbladen (dit is een zip-bestand met een wachtwoord die in de correspondentie bij de handleiding wordt vermeld).

 

*START:AV: Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescenten Versie. Vertaald vanuit het Canadese engelstalige intstrument op basis van een contract met de Simon Fraser University.

Voordelen van START:AV

 • Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en rechtvaardig

  Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en rechtvaardig

  • START:AV is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek en biedt een gestandaardiseerd eenduidig proces. Voor elke jongere wordt dezelfde manier van taxeren toegepast.
  • De manier waarop de risicotaxatie vastgelegd wordt, zorgt voor transparantie. Het biedt tevens een gezamenlijke taal om de behandeling van een jongere multidisciplinair te bespreken.
  • Het levert relevante informatie op voor kinderrechters voor de onderbouwing van een machtiging of verlenging hiervan.
 • Focus op schadelijke uitkomsten

  Focus op schadelijke uitkomsten

  START:AV beoordeelt verschillende vormen van risicovol gedrag:

  • weglopen;
  • slachtofferschap;
  • zelfverwaarlozing;
  • zelfbeschadiging;
  • suïcidegevaar;
  • middelenmisbruik;
  • geweld;
  • delicten.
 • Geeft een breed beeld van de jongere

  Geeft een breed beeld van de jongere

  In drie grote clusters (kindfactoren, systeemfactoren en factoren in de behandeling) kijken we naar de risicofactoren en beschermende factoren:

  • bij de jongere zelf;
  • binnen de vriendengroep;
  • binnen het gezin en de buurt;
  • binnen de context van school;
  • voor behandelmogelijkheden;
  • voor culturele nuances.
 • Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  START:AV brengt elk item als kwetsbaarheid (risicofactoren) én als kracht (beschermende factoren) in beeld. Daardoor kunnen we tijdens de behandeling effectief inzetten op versterking van de krachten en een vermindering van de kwetsbaarheden. Zo verkleinen we de risico’s op schadelijke uitkomsten.

 • Monitoring en risicomanagement

  Monitoring en risicomanagement

  Het instrument is ontwikkeld voor risico’s op korte termijn en dient frequent herhaald te worden. De richtlijn is elke 3 maanden. Door de verschillende metingen met elkaar te vergelijken, kunnen we de effectiviteit van de behandeling verder optimaliseren.

 • Onderbouwing van behandelkeuzes

  Onderbouwing van behandelkeuzes

  Het instrument biedt onderbouwing voor de keuzes die we tijdens het behandeltraject van de jongere moeten maken:

  • verlofstatus;
  • behandelduur;
  • behandeldoelen;
  • behandelaanpak;
  • mate van beveiliging;
  • verlenging en duur van een machtiging.

Hoe wij risicotaxatie uitvoeren

1 Stap 1

Informatie verzamelen

De behandelcoördinator verzamelt alle relevante informatie met betrekking tot de jongere, zijn of haar netwerk en hoe de jongere zich verhoudt tot de behandeling. De informatie wordt via meerdere bronnen en verschillende contexten verzameld. Geobserveerd gedrag is daarbij de belangrijkste bron. De behandelcoördinator bundelt alle informatie om de START:AV te scoren.

2 Stap 2

Items scoren

Alle 24 items van de START:AV worden gecodeerd als Laag – Matig – Hoog, met de nodige argumentatie voor zowel de positieve kant (Krachten) als de negatieve kant (Kwetsbaarheden). De items worden steeds in vergelijking met leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking ingevuld.

3 Stap 3

Risico’s inschatten

Op basis van de voorgeschiedenis en het huidige beeld van de jongere maakt de behandelcoördinator een inschatting van het toekomstige maatschappelijke risico voor álle schadelijke uitkomsten. Het risico kan Laag, Matig of Hoog zijn, ook weer in vergelijking met leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking.

4 Stap 4

Van krachten en kwetsbaarheden naar behandeldoelen

De behandelcoördinator duidt de meeste belangrijke items aan; de Key Krachten en de Kritieke Kwetsbaarheden. Dit zijn de items waarvan hij of zij vindt dat ze bij de jongere een cruciale rol spelen bij het verlagen van het risico’s. Aan deze key en kritieke items worden behandeldoelen en interventies gekoppeld.

5 Stap 5

Van behandelplan naar werkpunten

De mentor stelt op basis van de behandelaanpak samen met jongere werkpunten op die ingezet worden tijdens zijn of haar behandeling.

6 Stap 6

Evaluatie en herhaling START:AV

De voorbije behandelperiode wordt geëvalueerd. Alle betrokken disciplines geven opnieuw input in de START:AV, op basis van de afgelopen periode. Hierbij hebben ze speciale aandacht voor de Key en Kritieke items. De behandelcoördinator maakt een nieuwe risico-inschatting voor alle schadelijke uitkomsten en stelt de behandeldoelen bij of houdt de uitgestippelde koers aan.

image description
image description

Cijfers over START:AV

 • 0

  risicotaxaties uitgevoerd in 2017

 • 0

  eigen medewerkers en stagiaires getraind

 • 0

  externe organisaties getraind

image description

Diagnostiek en risicotaxatie voor een jongere aanvragen?

zorgadvies@ogheldring.nl | 0488 – 47 11 11

image description

Risicotaxatie in uw eigen organisatie inzetten?

Vraag naar onze training en het handboek START:AV.
Tamara de Beuf | t.debeuf@ogheldring.nl

 

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!