image desciption
Home / Specialistische 3-milieu behandeling

Specialistische 3-milieu behandeling

Jongeren (12-18 jaar) die ernstig vastlopen thuis, op school en in de vrije tijd kunnen bij ons terecht voor een zes weken durende 3-milieu behandeling. Stabilisatie en behandeling in een open groep worden afgewisseld met individuele therapie en behandeling thuis. Na afloop kan de jongere in principe naar huis, waar de behandeling kan worden voortgezet met MST. Deze hulp is toegankelijk met een beschikking van de gemeente.

Stabilisatie en behandeling

In de specialistische 3-milieu voorziening (wonen – onderwijs – vrije tijd) is veel aandacht voor veiligheid en structuur. Het traject begint met stabilisatie en behandeling in de open groep, waardoor de ontwikkeling van de jongere weer op gang komt. De jongere gaat bij ons naar school en heeft er een vrijetijdsbesteding. Waar nodig bieden we de jongere therapie en training op maat. Als de aard van de problematiek onduidelijk is, dan kunnen we het traject aanvullen met open observatiediagnostiek.

Deels in Zetten, deels thuis

De behandeling wordt vooral in Zetten gegeven, maar deels ook bij de jongere thuis. De omgeving (ouders, familie, school, hulpverlening etc.) wordt nauw betrokken bij de behandeling. We leren zowel de jongere als de omgeving om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. De behandeling kan langer duren dan 6 weken, als dat nodig is. Maar in principe streven we ernaar dat de jongere na 6 weken weer naar huis kan. Thuis wordt de behandeling voortgezet met MST, waarbij de ouders leren om weer controle te krijgen over de opvoeding.

Lees meer

 • Voor wie is de specialistische 3-milieu behandeling geschikt?

  Voor wie is de specialistische 3-milieu behandeling geschikt?

  De 3-milieu behandeling is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar die op meerdere levensgebieden vastlopen. Thuis, op school, in de vrije tijd. Soms hebben ze ook een risicovolle vriendenkring. De ontwikkeling van deze jongeren wordt zodanig bedreigd dat thuisbehandeling niet meer mogelijk is. Ook behandeling in een pleeggezin of gezinshuis is meestal niet haalbaar, omdat de jongere de nabijheid van een gezin niet kan verdragen. Groepsbehandeling biedt dan uitkomst.

  Voor de jongere is (nog) geen Machtiging Gesloten Jeugdzorg afgegeven. Ook wanneer gesloten behandeling in het kader van de JeugdzorgPlus niet (meer) noodzakelijk is, kan onze behandeling in deze meer vrije setting voortgaan.

  De jongeren hebben te maken met externaliserende en/of internaliserende gedragsproblemen met psychiatrische kenmerken. Bijvoorbeeld:

  • agressieproblemen;
  • druk en impulsief gedrag;
  • opstandig en zelfbepalend gedrag;
  • antisociaal gedrag;
  • hechtingsproblemen;
  • angstklachten;
  • lichte depressieve klachten;
  • verslavingsproblemen.
 • Hoe ziet de 3-milieu behandeling eruit?

  Hoe ziet de 3-milieu behandeling eruit?

  Perspectief

  De specialistische 3 milieus behandeling biedt een veilig en gestructureerd behandelklimaat. In de eerste fase is de behandeling gericht op stabiliseren. Binnen zes weken is perspectief over verdere behandeling of opvoedklimaat duidelijk. Dit doen we op basis van een goede risico-inventarisatie met behulp van de START-AV en dossieranalyse. De START-AV gebruiken we als onderlegger voor een gedragen veiligheidsplan met afspraken. Hierin staan de interventies die we gaan inzetten en afspraken waaraan de jongere, ouders en aanmelder zich conformeren.

  Behandeling

  Wij bieden de jongere training, therapie en begeleiding op maat, aanvullend op onze centrale behandelmethodiek en de groepstraining TOP’s! Onder begeleiding werkt de jongere aan zichzelf, zijn of haar vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Er is ook aandacht voor onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

  Bekijk onze behandelmethodieken

 • Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  OG Heldringstichting beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten. Ons terrein ligt in de natuurrijke omgeving van Zetten (Gelderland).

  Wil je ons terrein en de faciliteiten verder ontdekken, weten met wie je allemaal krijgt te maken, kennis nemen van onze huisregels, of meer weten over onze dagstructuur?

  Ontdek meer

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

0488 – 47 11 11

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!