image desciption
Home / Privacy policy

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van OG heldringstichting.

Inleiding

De website www.ogheldring.nl staat onder beheer van Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41055988, hierna te noemen: OG Heldringstichting. De contactgegevens van OG Heldringstichting zijn te vinden op de voornoemde website.

Deze verklaring legt uit hoe OG Heldringstichting omgaat met de informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Persoonsgegevens

OG Heldringstichting hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers. De informatie die OG Heldringstichting omtrent haar gebruikers verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarnaast zal OG Heldringstichting nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

OG Heldringstichting bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor OG Heldringstichting de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de communicatieafdeling OG Heldringstichting.

OG Heldringstichting zal altijd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

Verwerkte gegevens

Gebruikers die zich als klant aanmelden voor de diensten van OG Heldringstichting worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het relatiebestand of het beveiligd digitaal cliëntendossier van OG Heldringstichting. Hierbij verzamelt en verwerkt OG Heldringstichting de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam en achternaam;
  • E-mailadres en telefoonnummer;
  • Adresgegevens;
  • cliënt- of patiëntgegevens (dossier);
  • Overige persoonsgegevens die een gebruiker kan invullen na het aanmelden voor de diensten van OG Heldringstichting.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door OG Heldringstichting worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om aan gebruikers diensten te verlenen;
  • om gebruikers op de hoogte te houden van de (nieuwe) diensten van OG Heldringstichting (insights) en/of evenementen (voor dergelijke berichten kan de klant zich altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met OG Heldringstichting op te nemen);
  • voor administratieve doeleinden alsmede het bijhouden van statistieken;
  • om een klant/gebruikersprofiel in CRM op te bouwen.
  • om zorg en behandeling van patiënten of cliënten optimaal vast te leggen in een patiëntendossier.

OG Heldringstichting bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van de browser.

Een gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn/haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dit geval is het echter mogelijk dat gebruikers wellicht niet alle mogelijkheden van de website www.ogheldring.nl kunnen benutten.

Cookies die worden gebruikt om webgedrag in kaart te brengen, kunnen centraal worden verwijderd via de volgende website: www.youronlinechoices.com.
Raadpleeg voor meer informatie en een praktische uitleg over cookies bijvoorbeeld de website van de consumentenbond: www.consumentenbond.nl.

Gebruik van cookies door OG Heldringstichting

Op de website www.ogheldring.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende type cookies die op deze website worden gebruikt.

I. Functioneel en technisch

Cookies die noodzakelijk zijn om de website www.ogheldring.nl goed te kunnen laten werken en/of de gevraagde dienst(en) via deze website te kunnen leveren.

II. Analytisch

Cookies om het gebruik van de website www.ogheldring.nl te kunnen meten, met welke gegevens OG Heldringstichting de kwaliteit en werking van deze website kan verbeteren.

III. Google Analytics

Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Raadpleeg voor meer informatie, over deze analytische cookies alsmede de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, de privacyverklaring van Google. Tevens bestaat er een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IV. Gedrag

Cookies waarmee inzicht kan worden verkregen in het webgedrag van gebruikers. De informatie die wordt verkregen wordt gebruikt om de website www.ogheldring.nl beter aan te laten sluiten op gebruikers en advertenties beter af te kunnen stemmen. Tot deze categorie behoren ook cookies die remarketing via display advertenties mogelijk maken. Hiermee kunnen gebruikers die eerder de website www.ogheldring.nl bezochten advertenties van OG Heldringstichting te zien krijgen op andere websites in het advertentienetwerk. OG Heldringstichting gebruikt hierbij de remarketingfunctie van Google Analytics. Raadpleeg voor meer informatie en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt de privacyvoorwaarden van Google.

Tot slot bestaat er voor gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor tracking cookies van derden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices.

Gebruik en toestemming

Door gebruik te maken van de website www.ogheldring.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen en verwerken van de informatie door OG Heldringstichting op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door OG Heldringstichting zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website: www.ogheldring.nl.