image desciption
Home / Open groepsbehandeling emotieregulatie

Open groepsbehandeling emotieregulatie

Jongeren van 12 tot 18+ met emotieregulatiestoornissen vragen soms een langere behandelduur dan mogelijk is binnen JeugdzorgPlus. Zij zijn nog niet altijd klaar om de maatschappij in te gaan. De gemeente kan dan een beschikking afgeven voor een open groepsbehandeling.

In de open groep behandelen en begeleiden we jongeren om hun emoties verder onder controle krijgen (emotieregulatie).

Duurzame verandering van gedrag

We besteden veel aandacht aan duurzame verandering van gedrag, zodat de jongere straks weer kan deelnemen in de maatschappij. Het doel is dat de jongere en het gezin zo snel mogelijk weer zonder hulp of met zo weinig mogelijk hulp verder kunnen. Ook ouders/verzorgers en het omringend netwerk betrekken we daarom bij de behandeling.

Verdiepende informatie

 • Hoe herken je emotieregulatieproblemen?

  Hoe herken je emotieregulatieproblemen?

  Jongeren met emotieregulatieproblemen of -stoornissen zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels en hebben problemen met het onder controle krijgen van emoties. Het kan hierbij gaan om:
  • heftige aanvallen van woede, paniek, verdriet, gevoelens van leegte of somberheid;
  • krampachtige pogingen om niet in de steek gelaten te worden;
  • instabiele maar intense relaties waarin de ander afwisselend geïdealiseerd en gekleineerd wordt;
  • ongewenste conflicten met anderen;
  • een instabiel doorgaans negatief zelfbeeld;
  • schadelijk impulsief gedrag zoals misbruik van middelen, wisselende sekscontacten, automutilatie en suïcide-dreiging.

  Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in behandeling van jongeren met ASS-problematiek en getraumatiseerde jongeren (o.a. loverboy slachtoffers).

  Ook voor mildere vormen van emotieregulatieproblemen met een zekere mate van oppositioneel opstandig gedrag is deze open groep geschikt.

 • Wat is de meerwaarde van een open groepsbehandeling emotieregulatie?

  Wat is de meerwaarde van een open groepsbehandeling emotieregulatie?

  Deze open behandeling is een vervolg op de gesloten behandeling voor jongeren met emotieregulatieproblemen of –stoornissen.

  Deze behandeling zorgt voor:

  • een stabiele voortzetting van zorg binnen dezelfde beschermde setting van OG Heldringstichting. Ook als de jongere 18 jaar of ouder is;
  • een verduurzaming van de effecten van behandeling van psychiatrische stoornissen en veiligheidsrisico’s, juist in deze kritieke levensfase van een jongere;
  • het voorkomen van terugval, heropnames of overplaatsingen van de jongere in een later stadium;
  • het toewerken naar zelfmanagement zodat de jongere kan omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen.
 • Over het trajectbehandelplan en de behandeling

  Over het trajectbehandelplan en de behandeling

  Een open zorgtraject start vanuit een doelgericht trajectbehandelplan. Belangrijk onderdeel hiervan zijn risicotaxatie en -management. Het behandelplan komt gewoonlijk tot stand na open observatiediagnostiek of na de diagnostiekfase binnen JeugdzorgPlus. Het trajectbehandelplan vullen we zo nodig aan met een veiligheidsplan.

  Behandeling

  Wij bieden de jongere training, therapie en begeleiding op maat, aanvullend op onze centrale behandelmethodiek en de groepstraining TOP’s! Onder begeleiding werkt de jongere aan zichzelf, zijn of haar vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Er is ook aandacht voor onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

  Bekijk onze behandelmethodieken

 • Wat leert de jongere tijdens de behandeling van emotieregulatie?

  Wat leert de jongere tijdens de behandeling van emotieregulatie?

  • leren praten over problemen of moeilijkheden;
  • omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, feedback geven en krijgen;
  • emoties op een goede manier tonen;
  • verbeteren van de relatie met ouders, gezinsleden en vrienden;
  • trauma’s uit het verleden verwerken;
  • zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan;
  • vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport;
  • school (weer) oppakken, een (vak)opleiding volgen of werk zoeken.

   

 • Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  OG Heldringstichting beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten. Ons terrein ligt in de natuurrijke omgeving van Zetten (Gelderland).

  Wil je ons terrein en de faciliteiten verder ontdekken, weten met wie je allemaal krijgt te maken, kennis nemen van onze huisregels, of meer weten over onze dagstructuur?

  Ontdek meer

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

0488 – 47 11 11

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!