image desciption
Home / MST

Multi Systeem Therapie

Hoe zorg je dat ernstige gedragsproblemen bij een jongere afnemen? En hoe geef je het gezin en het netwerk weer controle over de situatie? Met MST kunnen wij uithuisplaatsingen voorkomen of verkorten. De therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. Het is een bewezen effectief behandelprogramma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Voor thuiswonende jongeren

MST is bedoeld voor gezinnen met jongeren van 12 tot 18 jaar die (dreigen te) ontsporen in risicovol gedrag. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen in het gezin, op school en het omringend netwerk.

Hoe werkt MST?

Het doel van MST is om de problemen beheersbaar te maken en escalaties te voorkomen. De therapie versterkt de opvoedvaardigheden van de ouders. Onze MST-therapeut zoekt net zo lang totdat concrete oplossingen werken voor de ouders. Ook wordt ingezet op steun van het netwerk (school, vrienden etc.). Een (her)opname is inzetbaar als time out voor de jongere. De therapie duurt gemiddeld 5 maanden.

Wat is het effect?

Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST de terugkeer van ernstige delicten door de jongere vermindert, het functioneren van het gezin verbetert en het aantal uithuisplaatsingen daalt.

MST is toegankelijk met een beschikking van de gemeente of een voorwaardelijke machtiging.

Lees meer

 • Welke jongeren hebben baat bij MST?

  Welke jongeren hebben baat bij MST?

  Jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals:

  • agressief of gewelddadig in het gezin en daarbuiten;
  • misdragingen op school en regelmatig spijbelen;
  • regelmatig weglopen;
  • crimineel gedrag waarbij politie en justitie ingrijpen;
  • pesten, intimideren, diefstal, vandalisme;
  • alcohol- drugs- en ander middelengebruik, dealen;
  • loverboy-problematiek of andere vormen van extremisme;
  • stress, depressie, en een gevoel van onmacht.
 • Wat levert MST op?

  Wat levert MST op?

  De therapie:

  • vermindert belasting of overlast voor ouders, leerkrachten, buurtbewoners;
  • voorkomt anti sociaal gedrag en het daarin meetrekken van anderen;
  • voorkomt strafbare feiten wat leidt tot meer veiligheid in de samenleving;
  • zorgt voor gemotiveerde en sterke ouders die daardoor ook broertjes en zusjes in een veilige omgeving kunnen laten opgroeien;
  • voorkomt hoge kosten door uithuisplaatsing en detentie;
  • heeft zo’n krachtig effect dat een minimum aan aanvullende maatregelen of therapieën nodig zijn.
 • Hoe wordt MST ingezet?

  Hoe wordt MST ingezet?

  • Onze hoog gekwalificeerde MST-therapeut bezoekt het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie.
  • De therapeut is gedurende 3-5 maanden 24/7 voor het gezin bereikbaar.
  • De therapeut creëert overzicht en een aanpak voor de multi problemen.
  • Dit doet hij of zij door ouders intensief te begeleiden en te helpen bij het betrekken van het sociaal netwerk (school, de wijk, leeftijdsgenoten en hun ouders, verenigingen, etc.)
  • De resultaten na het beëindigen van MST worden geborgd met behulp van deze systemen.
 • Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  • De therapeut wordt ondersteund door collega’s en supervisor
  • Er is altijd een vervanger die op de hoogte is en tijdens afwezigheid van de therapeut direct kan inspringen;
  • Het MST team wordt ondersteund door een expert:
   • de therapeut gaat naar gezinnen in moeilijke situaties maar staat er niet alleen voor;
   • Geen kokervisie en blinde vlekken: alle mogelijkheden worden bekeken en benut;
  • Behandelingen vinden plaats volgens een vast behandelmodel;
  • Maandelijkse meting/beoordeling van de therapeut bij het gezin;
  • MST-teams krijgen 4 keer per jaar training op maat naar aanleiding van verbeterpunten uit de rapportages.
 • Over erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  Over erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  Nederlandse erkenning:

  • Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • NJI (Nederlands Jeugdinstituut) Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming;
  • Trainingen worden erkend door verschillende beroepsorganisaties: FGZP, NVRG en VGCT.

  Wetenschappelijke onderbouwing

  De uitvoering van MST is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid;

  RCT-onderzoeken uit de Verenigde Staten en het Nederlandse 10 jarige onderzoek van Dekovic tonen aan dat MST wetenschappelijk effectief is.

  RCT is een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep (RCT staat voor Randomized Controlled Trial), waarbij men tracht te beantwoorden of een bepaalde behandeling (‘interventie’) werkzaam of zinvol is. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere uithuisplaatsing en verder afglijden van de jongere voorkomt.

MST in stappen

1 Verwijsgedrag in kaart brengen

Analyse van problemen

Op zoek naar gedragspatronen binnen en tussen verschillende systemen die de problemen in stand houden.

2 Gewenste resultaten bepalen

welke verandering willen we bereiken

Samen met ouders en sleutelfiguren bepalen welke concrete resultaten passen bij de ontwikkeling en behoefte van de jongere en het gezin.

3 Overkoepelende doelen bepalen

Hoofddoelen stellen

Welke gedragsproblemen en –patronen kunnen we doorbreken om de gewenste resultaten te behalen. Gericht op het gebruik van het positieve en de sterke kanten van de systemen.

4 Per hoofddoel De ‘fit’ vinden

Samenhang vinden in gedragspatronen

Op zoek naar de samenhang tussen een gedragsprobleem en de omringende systemen.

5 Wekelijks prioriteiten stellen

Het best denkbare plan voor komende week

Tussendoelen stellen die gericht zijn op het hier en nu, op actie en op een duidelijke en specifieke probleemaanpak.

6 Doen!

Werken met interventies

De MST therapeut begeleid ouders aan de hand van de best passende interventies die aanzetten tot verantwoordelijk gedrag van gezinsleden. Bijvoorbeeld een veiligheidsplan.

7 Meten

Effectiviteit

Evaluatie vanuit verschillende perspectieven. Welke vooruitgang wordt geboekt? Welke barrières staan nog in de weg?

8 De ‘fit’ evalueren

terug naar stap 4

Is de samenhang tussen gedragsprobleem en omringende systemen effectief aangepakt om een gedragspatroon te doorbreken?

image description
Annemarie (47) Ouder & verzorger
“MST is een zinvolle therapie om kinderen, die wegens gedragsproblemen veel aandacht vragen, met duidelijke structuur en regels zelf op te voeden.”
Lees het hele verhaal
image description
image description

Wat we bereiken met MST

 • 0%

  Uithuisplaatsing voorkomen

 • 0%

  Heeft werk of gaat naar school

 • 0%

  Pleegt geen delicten meer

 • 0

  Maanden duurt een MST-traject

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Heb je vragen of wil je een jongere aanmelden?

0488 – 47 11 11

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!