image desciption
Home / MST CAN

MST-CAN

in ontwikkeling (vanaf eind 2018 beschikbaar)

Zijn de problemen in een gezin te ingewikkeld of gevaarlijk geworden voor een goed opvoedklimaat van de jongere? Dan biedt MST-CAN* uitkomst. De therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. Het is een intensieve behandeling gericht op het terugdringen en voorkomen van kindermishandeling en/of verwaarlozing binnen gezinnen.

Voor welke gezinnen?

MST-CAN richt zich op gezinnen die een langdurige geschiedenis met hulpverlening hebben. Vaak met onvoldoende resultaat en aanhoudend complexe problematiek. Hun kinderen zijn tussen de 6 en 17 jaar. MST-CAN is een oplossing voor gezinnen die zonder de inzet van deze therapie langdurig en opvolgend hulp blijven vragen.

Wat is het doel?

Het doel van de therapie is voorkomen van uithuisplaatsing of verkorten van (gesloten) verblijf.  Dit effectieve en wetenschappelijk onderbouwde programma vermindert de risico’s op kindermishandeling en/of verwaarlozing binnen gezinnen.

Hoe werkt het?

MST-CAN gaat uit van eigen kracht van het gezin en het omringend netwerk. De therapeut helpt de ouders/verzorgers bij het herpakken van de eigen verantwoordelijkheid en het tonen van daadkracht om aan de noodzakelijke behoeften van hun opgroeiende kinderen te kunnen voldoen. De therapie duurt 6 tot 9 maanden.

MST-CAN is toegankelijk met een beschikking van de gemeente, een ondertoezichtstelling (OTS) of een voorwaardelijke machtiging.

*MST: Multi Systeem Therapie. CAN: Child Abuse and Neglect.

 

Lees meer

 • Voor welke gezinnen is MST-CAN bedoeld?

  Voor welke gezinnen is MST-CAN bedoeld?

  • Gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar, over wie binnen de laatste 180 dagen een melding van mishandeling en/of verwaarlozing is gedaan.
  • Gezinnen die al een langdurige geschiedenis met jeugdhulpverlening hebben, met onvoldoende resultaat en/of zeer complexe therapie.
  • Gezinnen waarbij de kinderen op dit moment een groot risico lopen op uithuisplaatsing.
  • Gezinnen waarbij een jongere onlangs uit huis is geplaatst, die in aanmerking komt voor terugplaatsing in het gezin binnen 6 weken.

  Er wordt bij MST CAN niet met tolken gewerkt. Daarom komen gezinnen waarin de ouders onvoldoende Nederlands spreken niet voor de therapie in aanmerking.

 • Wat is onze visie op MST-CAN?

  Wat is onze visie op MST-CAN?

  Door de psychische klachten van ouders en de kinderen intensief te behandelen en het netwerk om het gezin te versterken wordt het risico op kindermishandeling en kinderverwaarlozing verminderd.

  Door de gezinsgerichte behandeling heeft de therapie effect op alle (toekomstige) kinderen in het gezin en wordt het risicovolle patroon doorbroken. Zo wordt erger leed en uithuisplaatsing van de kinderen op een duurzame manier voorkomen.

  Zie ook behandelvisie van de CONRISQ Groep op: Huiselijk geweld en verwaarlozing

 • Welke kernwaarden vinden wij bij MST-CAN belangrijk?

  Welke kernwaarden vinden wij bij MST-CAN belangrijk?

  • Het MST-CAN programma bouwt verder op de bestaande sterke kanten van het gezin.
  • De therapie helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij het oppakken van verantwoordelijkheid en het tonen van daadkracht.
  • De therapie werkt met meetbare doelstellingen die zijn gesteld door het gezin en alle betrokken instellingen (bijvoorbeeld sociale diensten, onderwijs, gezondheidszorg, politie, huisvesting, reclassering).
  • De therapie werkt toe naar duurzame resultaten.
 • Hoe wordt de therapie ingezet?

  Hoe wordt de therapie ingezet?

  • Het MST-CAN programma duurt 6 tot 9 maanden.
  • De therapeut ontmoet het gezin minstens drie keer per week in hun eigen huis of op een andere plaats die het gezin het beste uitkomt.
  • Er geldt als richtlijn een maximale reistijd van 45 minuten enkele reis vanaf de werklocatie van de therapie naar het thuisadres van het gezin.
  • De therapeut wordt intensief ondersteund door het gehele MST-CAN team. Dit team bestaat uit drie tot vier MST-CAN therapeuten, een casewerker, een supervisor, een consultant en een kinder- en jeugdpsychiater.
  • Het team zorgt voor een 24/7 bereikbaarheid, zodat het gezin altijd een MST-CAN therapeut kan bereiken.
  • De MST-CAN therapeuten werken zoveel mogelijk samen met andere instellingen, bijvoorbeeld sociale dienst, onderwijs, gezondheidszorg, politie, woningstichting en reclassering.
 • Wat zijn de te verwachten doelstellingen?

  Wat zijn de te verwachten doelstellingen?

  • Het stoppen van lichamelijke mishandeling en/of verwaarlozing.
  • Het stoppen of aanzienlijk verminderen van het aantal hulpverleners, die elkaar opvolgen, bij de hulp aan het gezin.
  • Het vergroten of verbeteren van de mogelijkheden van de familie om sociale netwerken te ontwikkelen en deze netwerken te gebruiken als ondersteuning van het ouderschap.
  • Het verminderen van de psychische problemen van de ouders/verzorgers en de jongere(n).
  • Het verminderen van risicofactoren die kunnen leiden tot een verkeerde behandeling van het kind of familieconflicten, zoals psychische problemen bij, of middelenmisbruik door, de volwassene(n).

  Gewoonlijk wordt 85 tot 95% van de gestelde doelen bereikt.

image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Wil je meer weten, of meedenken?

Neem contact op met onze accountmanager:

Lucelle van Hövell | 06 – 33 08 60 21

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!