image desciption
Home / Kwaliteit

Kwaliteit bewaken

Wij bieden de hoogste kwaliteit van zorg en investeren daarom continu in onderzoek en in onze medewerkers.

Aan de hand van eigen onderzoek meten we of dat wát wij doen, ook goed doen.

Meer over kwaliteit bewaken en onderzoek

 • Gekwalificeerde jeugdzorgprofessionals

  Gekwalificeerde jeugdzorgprofessionals

  Onze hoog gekwalificeerde professionals zijn zeer deskundig en bevlogen. Zij hebben ervaring met de zwaarste casussen in de jeugdzorg en jeugdhulp en geven niet op als het moeilijk wordt. Dat is hun kracht. Een andere belangrijke succesfactor is samenwerking. Onze professionals werken samen met de jongere, het gezin en het eigen netwerk, maar ook met collega-zorgaanbieders, sociale wijkteams, scholen, gemeenten, kinderrechters, huisartsen, wijkagenten en andere relevante partners.

  De professionals van OG Heldringstichting denken en handelen vanuit 4 kernwaarden:

  • Kwaliteit: We leveren de beste kwaliteit van zorg aan onze cliënten. We zijn deskundig en werken continu aan het verdiepen van onze kennis.
  • Optimisme: We zien altijd mogelijkheden en we kiezen onvoorwaardelijk voor verbetering. We geven daarom nooit op en gaan door waar anderen stoppen.
  • Samenwerken: We werken samen en delen onze kennis. Onze medewerkers werken samen als team en werken samen met de jongeren, hun systeem en onze keten partners.
  • Ondernemend: We signaleren kansen die onze zorg en de behaalde resultaten nog beter maken. We nemen initiatief en durven onorthodoxe keuzes te maken.

   

 • Wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden

  Wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden

  Al onze behandelmethodieken zijn wetenschappelijk onderbouwd of op z’n minst ‘best practice’ methoden. We werken hiervoor samen met universiteiten in binnen- en buitenland en hebben zelf onderzoekers in dienst.

  Bekijk onze behandelmethodieken

 • De effectiviteit van onze behandeling meten

  De effectiviteit van onze behandeling meten

  Behandeleffectiviteit

  De effectiviteit van de behandelingen wordt gemeten via routine outcome measurement (ROM) metingen. Dat wil zeggen aan de hand van wetenschappelijk gestandaardiseerde instrumenten, die problematische gedragsaspecten inzichtelijk maken. ROM-metingen worden gebruikt bij zowel de terugkoppeling van de individuele voortgang als bij een evaluatie van de overall resultaten van het behandeltraject.

  Gedragsverandering

  De resultaten op het gebied van gedragsproblemen worden in kaart gebracht met de Child Behaviour Checklist. Op basis van empirisch onderzoek is vastgesteld bij welke score sprake is van ernstige problemen bij jongeren. Door herhaaldelijk te meten, wordt vastgesteld in hoeverre de problemen afnemen en het gedrag van de jongere normaliseert.

  De ontwikkeling van sociale vaardigheden wordt gevolgd aan de hand van de TVA-vragenlijst (Taken en Vaardigheden Adolescenten). Door score van jongeren te vergelijken met een normscore van leeftijds- en seksegenoten wordt de competentie-achterstand gemeten en ontstaat er inzicht in de elementen waarop we in de behandeling moeten bijsturen.

  Rapport behandelresultaten

   

 • Onderzoek naar doelgroepkenmerken

  Onderzoek naar doelgroepkenmerken

  Door structureel onderzoek vormen wij een goed beeld van onze doelgroep en hun kenmerken. Zo dragen wij bij aan het makkelijker en tijdig herkennen van een doelgroep, die anders soms moeilijk in beeld komt.

  Lees ons onderzoek naar doelgroepkenmerken

 • Cliënttevredenheidsonderzoek

  Cliënttevredenheidsonderzoek

  Jaarlijks voert OG Heldringstichting een cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de jongeren die in behandeling zijn, hun ouders en plaatsende instanties. Wij zijn trots op de resultaten. Het merendeel van de ondervraagden is zeer tevreden.

  Cliënttevredenheidsonderzoek

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!