image desciption
Home / JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus

Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) bieden wij aan jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen. Zij hebben een machtiging van de kinderrechter gekregen.

JeugdzorgPlus is een vorm van gedwongen hulpverlening, omdat er sprake is van een structureel veiligheidsrisico voor de jongere zelf of voor de omgeving. Lichtere vormen van hulp hebben vaak niet geholpen.

Wij behandelen de jongere in een veilige, beschermde omgeving. Wij bieden stabilisatie, observatiediagnostiek en behandeling, gericht op een positieve toekomst. Op ons terrein beschikken wij over een eigen medische dienst, huisartsenzorg en beveiliging.
Aanmelden voor JeugdzorgPlus kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Wij maken hierbij gebruik van verschillende behandelmethodieken, therapieën en trainingen.

 

Lees meer

 • Meer over de doelgroep JeugdzorgPlus

  Meer over de doelgroep JeugdzorgPlus

  JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren met complexe, meervoudige gedragsproblemen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Vaak spelen er ook problemen in het gezin of netwerk. De problemen leiden tot structurele veiligheidsrisico’s voor de jongere zelf of voor de omgeving. Eerder hulp had niet het gewenste resultaat.

  Voorbeelden van de veiligheidsrisico’s zijn:

  • Ingrijpende zelfbeschadiging of dreiging van suïcide;
  • Angst-, stress- of paniekaanvallen en ernstige stemmingsproblemen;
  • Ernstige agressie-aanvallen;
  • Ernstige (zelf)verwaarlozing, drugsmisbruik of geweld binnen het gezin;
  • Structureel weglopen, zonder veilige verblijfsplek elders;
  • Levensomstandigheden binnen prostitutie en/of gewelddadige afhankelijkheidsrelaties.

  Meer over onze doelgroep

 • Wie kan jeugdhulp onder machtiging aanvragen?

  Wie kan jeugdhulp onder machtiging aanvragen?

  De volgende organisaties een verzoek tot een machtiging Gesloten Jeugdhulp indienen bij de kinderrechter.

  Wie neemt het besluit?

  Een kinderrechter besluit tot een (voorwaardelijke) machtiging gesloten jeugdhulp. De kinderrechters in ons werkgebied zijn actief bij de rechtbanken in Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Limburg.

  Ook een beschikking nodig

  Voor de start van de behandeling bij OG Heldringstichting is ook een beschikking nodig van de gemeente waar de jongere vandaag komt.

 • Over drang & dwang binnen JeugdzorgPlus

  Over drang & dwang binnen JeugdzorgPlus

  Bijzonder aan een plaatsing in de jeugdzorgPlus is:

  • dat je plaatsing gedwongen is. De jongere wordt ook geplaatst als de jongere of ouders het er niet mee eens zijn;
  • dat je plaatsing gesloten is. De jongere mag alleen met toestemming van de groepsleiding weg van het terrein van de instelling;
  • dat de groepsleiding beperkende maatregelen mag toepassen.

  Beperkende maatregelen zijn:

  • Beperking van de bewegingsvrijheid in en rond de gesloten accommodatie;
  • Het tegen de wil van de jeugdige toepassen van jeugdhulpverleningsprogramma’s en de eventueel daarin opgenomen geneeskundige behandelmethoden;
  • Beperkingen in het contact met de buitenwereld;
  • Controlemaatregelen;
  • Beperkende maatregelen tijdens het vervoer van de jeugdige en in het gerechtsgebouw.
 • Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  Over hulp en faciliteiten op ons terrein

  OG Heldringstichting beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten. Ons terrein ligt in de natuurrijke omgeving van Zetten (Gelderland).

  Wil je ons terrein en de faciliteiten verder ontdekken, weten met wie je allemaal krijgt te maken, kennis nemen van onze huisregels, of meer weten over onze dagstructuur?

  Ontdek meer

 • Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Of een jongere weer terug naar huis kan is onder andere afhankelijk van:

  • de voortgang in de behandeling en het behalen van gestelde behandeldoelen;
  • de actuele ontwikkelings- en veiligheidsrisico’s;
  • en de mogelijkheden en de mate van eigen kracht van het gezin en omringend systeem.

  Als de jongere weer terug naar huis kan, dan bereiden we de jongere en zijn of haar opvoeders hier goed op voor. Samen bekijken we wat er nodig is om een goede terugkeer naar huis mogelijk te maken, maar ook wat wij kunnen doen om het (pleeg)gezin te ondersteunen.

  We vinden het belangrijk dat de jongere eventuele vervolghulp dichtbij huis krijgt en bieden hiervoor verschillende vormen van thuishulp aan. Soms heeft de jongere na afloop toch nog extra behandeling op ons terrein nodig, bijvoorbeeld in een van onze open behandelgroepen. ook hier ligt de focus op een spoedige terugkeer naar huis. Wij werken daartoe samen met het gezin, andere zorgaanbieders, scholen, de gemeente en de verwijzer.

  Wanneer het niet lukt om terug naar huis te gaan, dan besteden we veel zorg aan het vinden van een gepaste vervolgplek voor de jongere.

Hulp met een machtiging Gesloten Jeugdzorg

1 Hulp bij crisis

Stabilisatie

Is er een acute crisis waarbij een jongere betrokken is? In onze stabilisatiegroep bieden we rust, structuur en veiligheid.

Stabilisatie

Intensive Care (ZIKOS)

Soms is een jongere zodanig een gevaar voor zichzelf of anderen dat extra intensieve veiligheid en stabiliteit nodig is. Dat bieden we in onze  Intensive Care met 1 op 1 begeleiding. vanaf 01-01-2019 bieden wij deze voorziening aan in het kader van ZIKOS: Zeer Intensieve en Kortdurende Observatie en Stabilisatie.

ZIKOS

2 Onderzoek naar problemen en mogelijkheden

Diagnostiek

We onderzoeken wat er aan de hand is en geven inzicht in de problemen en mogelijkheden van de jongere. Ook bepalen we welke hulp nodig is.

Observatiediagnostiek

3 Als gedwongen behandeling noodzakelijk is

Gesloten Behandeling

De behandeling is gericht op een positieve toekomst en omvat: zorg, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling. Als het beter gaat, zullen de vrijheid-beperkende maatregelen afnemen.

Behandeling

4 Nazorg

Naar huis of vervolgzorg

Na een traject binnen JeugdzorgPlus kan de jongere terug naar huis, naar een vervolgvoorziening of vervolgzorg van ons krijgen op basis van een beschikking.

Twijfel je over welke zorg het beste past?

laat je door ons adviseren

image description
image description

Wat we bereiken

Jongeren die bij ons behandeld zijn, laten een middelgrote tot (zeer) sterke verbetering zien van hun vaardigheden. Dit betekent voor veel jongeren een positieve omslag in hun leven. Zij kunnen weer een nieuwe start maken.

Meer over onze resultaten
 • 0%

  Afname agressieproblemen door gesloten behandeling

 • 0%

  Van onze MST trajecten voorkomen uithuisplaatsingen

 • 0

  Rapportcijfer cliënttevredenheid

image description
Jordi (16) Jongere
"Vroeger was er altijd chaos in mijn hoofd. Onverwachte dingen, daar kon ik niet goed mee omgaan. Nu gaat dit veel beter en raak ik veel minder snel in paniek."
Bekijk mijn filmpje

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!