image desciption
Home / Gezinshuis-Plus

Gezinshuis-Plus

in ontwikkeling

Jongeren (12-18 jaar) met complexe problemen kunnen terecht voor behandeling in een Gezinshuis-Plus op ons terrein in Zetten. Een Gezinshuis-Plus lijkt op een normale gezinsomgeving, maar is zeer duidelijk, gestructureerd en overzichtelijk. Er wordt gewerkt aan een goede toekomst voor de jongere, in samenwerking met de biologische ouders.

Waarom een Gezinshuis-Plus?

Een Gezinshuis-Plus is een goede oplossing als thuis wonen voor een jongere tijdelijk niet mogelijk is. De gedragsproblemen zijn bijvoorbeeld te heftig en te risicovol. Gezinshuis Plus wil een plaatsing in een (open of gesloten) behandelgroep voorkomen of verkorten.

Wonen in een veilige gezinsomgeving

Op dit moment bereiden wij de opening voor van een Gezinshuis-Plus op ons terrein in Zetten. In een Gezinshuis-Plus wordt met de jongere gewerkt aan het herstel van het gewone leven. De jongere woont in een veilige gezinsomgeving op het terrein, gaat er naar school en heeft er vrije tijdsbesteding en therapie.

Met gezinshuisouders én specialistisch team

In een Gezinshuis-Plus wonen maximaal 4 kinderen en 2 gezinshuisouders.  Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. De gezinshuisouders worden ondersteund door een specialistisch team. Zij bieden begeleiding bij behandeling, onderwijs, dagbesteding en vrije tijd.

Voor jongeren met complexe problemen

Jongeren kunnen in een Gezinshuis-Plus komen wonen vanuit huis of vanuit een gesloten behandelgroep. Gezinshuis-Plus is toegankelijk met een beschikking van de gemeente of met een voorwaardelijke machtiging.

Lees meer

 • Wat is onze visie op een Gezinshuis-Plus?

  Wat is onze visie op een Gezinshuis-Plus?

  Ieder kind verdient een veilige omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het gezin daarvan de basis is. Door de combinatie van deze gezinsbasis met professionele gezinshuisouders én specialistische behandelexpertise vanuit OG Heldringstichting, kunnen jonge kinderen 24 uurs professionele zorg ontvangen zonder een gesloten opname.

  In een Gezinshuis-Plus zijn wonen, onderwijs en vrije tijd zorgvuldig en professioneel op elkaar aangesloten en afgestemd op de individuele ontwikkeling, competenties en talenten van een kind. Door het sterk normaliserend karakter kan het gewone leven worden hersteld en wordt opvoeden naar een volwaardig burgerschap weer mogelijk.

 • Welke kernwaarden vinden wij bij een Gezinshuis-Plus belangrijk?

  Welke kernwaarden vinden wij bij een Gezinshuis-Plus belangrijk?

  We vinden het belangrijk dat:

  • de jongere veilig kan opgroeien in een normale gezinsomgeving;
  • de jongere – door samen te leven met andere jongeren en professionele gezinshuisouders – kan werken aan herstel van het gewone leven, waar mogelijk in samenwerking met de biologische ouders;
  • de jongere langdurig en herhalend positieve ervaringen kan opdoen tijdens de opvoeding;
  • de jongere een gefaseerde, professionele begeleiding ontvangt, door de hulpvraag vast te stellen en hulpverleningsdoelen te realiseren;
  • de jongere een behandelprogramma krijgt aangeboden dat aansluit bij zijn of haar leeftijdsfase.
 • Wat is de planning voor het aanbod Gezinshuis-Plus?

  Wat is de planning voor het aanbod Gezinshuis-Plus?

  • Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling en inrichting van een Gezinshuis-Plus op ons terrein in Zetten.
  • Tegelijk loopt de werving en selectie van professionele gezinshuisouders.
  • Er wordt intensief samengewerkt met onder meer Pactum Jeugd en Opvoedhulp en Gezinshuis.com.
image description

Bekijk ook ons volledige zorgaanbod.

image description

Wil je meer weten, meedenken of Gezinshuisouder worden?

Neem contact op met onze projectmanager:

Annemarie Nienkemper | 06 – 40 16 59 71

a.nienkemper@ogheldring.nl

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!