image desciption
Home / Yvonne (60)

Casusregisseur Yvonne (60)

“Met kennis van zaken zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. OG Heldringstichting vind ik de beste instelling die gesloten jeugdzorg biedt.

Als casusregisseur bij het zorgloket Wijzer! in de gemeente Oirschot volgt Yvonne Mirer gezinnen met kinderen van o tot 18 jaar. Er is sprake van complexe kindeigen en/of gezins/systeemproblematiek. “Dit soort problemen brengen de veilige ontwikkeling van deze kinderen in gevaar. Zij dreigen namelijk in ernstige mate af te glijden of zijn al afgegleden met betrekking tot allerlei leefgebieden en hun persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Yvonne.

Veiligheid bewaken

In haar functie probeert zij zicht te krijgen op de (on)veiligheid in de ontwikkeling van het kind en hierbij bodemeisen te stellen om de veiligheid te waarborgen. Belangrijk hierbij is om tot een duurzame samenwerking te komen tussen het gezin/systeem, de jongere, de generalist en de hulpverlening.
OG Heldringstichting komt als hulpverlener in beeld wanneer het loket te maken krijg met de noodzaak tot plaatsing in de Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Doorgaans gaat het dan om drangzaken binnen een vrijwillig kader. OG Heldringstichting biedt dan de veiligheid, structuur en herstelt de opvoedingspatronen en het ontwikkelingsperspectief van de jongere. Yvonne: “Bij OG Heldringstichting is de behandeling kind- én systeemgericht. Zij bieden de vereiste aandacht voor de persoonlijke belevingswereld van de jongere, maar ook voor de effecten van de interactie door alle betrokken personen rondom de jongere.

Constructieve samenwerking

Volgens Yvonne is de samenwerking met OG Heldringstichting constructief. Maar het valt of staat wel door de communicatie met de werker uit het wijkteam. Er moet sprake zijn van ‘dezelfde taal’, waardoor het ingezette zorgproces de juiste vorm kan krijgen. “Mijn ervaring is dat de samenwerking goed verloopt, doordat ik weet welk proces er gelopen moet worden en wat er nodig is om de ontwikkelingsdreiging het hoofd te bieden. Het is voor OG Heldringstichting natuurlijk belangrijk om de juiste aansluiting te vinden en zodoende hun expertise en het behandelproces effectief en aanvullend in te zetten”.

Specialist

“Van oudsher heeft de stichting veel ervaring met deze risicovolle doelgroep, waardoor het hulpverleningsproces doelgericht, gestructureerd, diepgaand, maar ook concreet wordt vormgegeven en uitgevoerd. Als specialist heeft OG Heldringstichting een grote mate van expertise ten aanzien van alle probleemdomeinen rondom de jongere en het gezin. Dit is wat ik té vaak mis bij andere aanbieders van Gesloten Jeugdzorg. De kwaliteit van de groepsleiding en behandelcoördinatoren is goed zichtbaar en geeft de juiste inbedding binnen het hulpverleningskader”, aldus Yvonne.

Vervolghulp is essentieel

Een goede samenwerking en verstand van zaken maakt dat je je als een eenheid richting de jongere en het gezin kunt opstellen. Dit biedt een positief effect op het proces van behandeling en hulpverlening. Ook na de behandeling is de inzet van OG Heldringstichting belangrijk wanneer het gaat om de juiste vervolghulp. Dit is dan ook de uitdaging voor organisaties zoals OG Heldringstichting: het outreachend werken middels een ambulante hulpverlener of trajectbegeleider in de thuissituatie.
“Ik zie grote meerwaarde in de stevige verbinding tussen behandeling bij de OG Heldringstichting en doorbehandeling in de thuissituatie.  De behandeling binnen de stichting vind ik meer dan goed, maar door ook fysiek bij het gezin thuis aanwezig te zijn, kan een nog duidelijker beeld gevormd worden van de (on)mogelijkheden van ouders en het systeem ten opzichte van het toekomstperspectief van de jongere”, vertelt Yvonne tot slot.

“Zeer professioneel en goed georganiseerd. Ik kan het met een gerust hart op inhoud uit handen geven!”

 

image description

Lees meer over ons

image description

Bekijk ons zorgaanbod

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!