image desciption
Home / Annemarie (47)

Annemarie (47) Moeder

“Door MST therapie kon ik de opvoeding weer aan”

Annemarie heeft twee zonen, Bram van 16 en Daan van 14. De jongens hebben allebei een rugzak: Bram is gediagnostiseerd met PDD-NOS en Daan met ODD. Opvoeden is een hele klus vanwege de gedragsproblemen van de jongens. Daarom liep het thuis geregeld uit de hand. De psychiater adviseerde Annemarie om Multi Systeem Therapie (MST) te volgen bij OG Heldringstichting. Wat heeft dit opgeleverd voor het gezin?

Crisisopname jongeren

Annemarie vertelt: “We kregen hulp vanwege het moeilijke gedrag van Daan. Op het Montessorionderwijs lukte het hem niet om zelfstandig te plannen. Hij was wel intelligent, maar kreeg zijn schooltaken niet georganiseerd. Een ambulant begeleider van deze school hielp mee om Daan te laten overgaan naar een andere school, de mavo. Ook daar wilde Daan niet aarden. Hij had moeite met de verandering, was erg gevoelig voor autoriteit en voerde weinig uit. Uiteindelijk werd hij van school gestuurd. Er werd specifieke begeleiding ingezet door de organisatie die ook onze oudste zoon Bram begeleidde. Maar toen Daan twee maanden thuis zat van school, ging het pas echt goed mis. Daan was depressief en had woede-uitbarstingen. Hij werd ook agressief naar ons en maakte dingen in huis kapot. Het liep helemaal uit de hand. Daarom werd hij opgenomen voor een korte crisisopname. Toen hij weer thuis kwam, werd er meteen intensieve psychologische hulp ingezet. Maar volgens de psychiater had dat niet voldoende effect. Er is toen een MST-traject bij OG Heldringstichting aangevraagd.

MST therapie door OG Heldringstichting

De MST-therapie werd ingezet voor Bram én Daan. De therapeut kwam twee keer per week in ons gezin. Omdat de jongens niet wilden meewerken, richtte de therapeut zich vooral mijn manier van opvoeden, mijn houding en hoe om te gaan met het lastige gedrag van Daan. De therapeut begon met het in kaart brengen van het probleemgedrag. Vervolgens zijn we gaan kijken naar de veroorzakers en triggers van dit gedrag. En sommige oorzaken hebben op hun beurt ook weer eigen triggers. Zo kwamen we tot een schematisch overzicht waar ik van een afstand naar kon kijken. Dit werkte erg verhelderend. Vervolgens heb ik samen met de therapeut een gewenste situatie geschetst, zoals ik het zou willen hebben binnen ons gezin, met regels én beloningen. Op basis van het overzicht en deze gewenste situatie zijn we gaan werken aan een plan.

Advies bij gedragsproblemen

Met als-dan-modellen kreeg ik houvast in het contact met Daan. Zo kan ik hem elke keer een stapje vóór zijn tijdens een discussie. Dit geeft mij controle over de situatie. Door veel te oefenen met de MST-therapeut leerde ik de juiste argumenten en regels te benoemen, met de juiste intonatie. Zo gingen deze als-dan-modellen ook echt in mijn systeem zitten. Ook hebben we een rode-knoppen-schema gemaakt, waarmee ik afstand kan nemen van bepaalde opmerkingen of gedragingen van Daan die mij emotioneel raken. Eerder liet ik me meeslepen en afleiden van de oorspronkelijke probleemsituatie. Nu kan ik meer de focus houden en consequenter vasthouden aan gestelde grenzen en regels.

Veiligheidsplan gezin

Tenslotte is er een veiligheidsplan opgesteld voor het gezin. Hiermee hebben we een opvangnetwerk rondom het gezin gebouwd. De politie is op de hoogte gesteld van de situatie, waardoor zij sneller en gerichter kan reageren als het echt mis dreigt te gaan. Kennissen en familie zijn ingelicht. Aan hen kan ik hulp vragen wanneer ik dat nodig heb. Dat gaf mij extra zelfvertrouwen om het gezag in huis terug te pakken.

Creatief met opvoedproblemen

Uiteindelijk moest ik alle plannen echt gaan uitvoeren. Dat was spannend, maar best succesvol. Ik was voorbereid op bepaalde confrontaties met Daan. Ik wist hoe te reageren en kwam daarmee zelfverzekerder over. Ook ben ik creatiever geworden in het zoeken naar oplossingen voor bepaalde opvoedproblemen. Ik voel dat ik met dit plan de goede kant op ga en dat ik meer het heft in eigen hand kan nemen. Soms escaleert het nog wel eens. Dit zal door de gedragsproblematiek van Daan misschien toch blijven. Ook naar school gaan blijft lastig voor hem. Hierin moeten we nog de juiste weg vinden. Maar binnen het gezin zijn de woede-uitbarstingen onder controle en werken we samen aan een betere gezinssituatie.

Omgaan met PDD-NOS en ODD

Achteraf had ik deze therapie veel eerder moeten doen, toen de kinderen nog klein waren. Stoornissen als PDD-NOS en ODD zijn niet niks. Je kunt er maar beter vroeg bij zijn voordat de opvoeding scheef loopt en de boel escaleert. Op jonge leeftijd ben je ze fysiek nog de baas, dat is bij pubers natuurlijk niet meer. Ik kan iedereen in mijn situatie aanraden om er vroeg mee te beginnen. Je krijgt door MST zoveel goede handvatten om structuur, regels en duidelijkheid te geven in de opvoeding. Dat is precies wat deze kinderen nodig hebben.”

 

“Ik kreeg steeds meer grip op de situatie thuis”

 

image description

Meer weten over Multi Systeem Therapie?

image description

Een vraag over MST stellen?

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!