image desciption
Home / Doelgroep

Doelgroep OG Heldringstichting

OG Heldringstichting is er voor gezinnen en jongeren tussen 12 en 18+ die te maken hebben met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen.

Kenmerken van onze doelgroep

 • Jongeren en risicoprofielen

  Jongeren en risicoprofielen

  Wij bieden hulp aan jongeren die binnen 1 of meer risicoprofielen passen:

  • een risicoprofiel van slachtofferschap;
  • een forensisch risicoprofiel van daderschap;
  • een psychiatrisch risicoprofiel met sterke vermijdingsgedrag en weglopen uit dringend noodzakelijke zorg;
  • een sociaal incompetent profiel of licht verstandelijke beperking in combinatie met risicovol gedrag of een onveilig leefsysteem;
  • een combinatie van deze profielen.
 • Hoe herken je onze doelgroep?

  Hoe herken je onze doelgroep?

  De jongeren die wij helpen, herken je meestal aan meer kenmerken tegelijk:

  • al vroeg in aanraking komen met hulpverlening en/of criminaliteit;
  • uitval in reguliere netwerken (sportclubs, school, vrienden en familie);
  • leerproblemen;
  • agressie;
  • (gevoelig voor) alcohol- en drugsmisbruik;
  • sociale isolatie, thuis en in de samenleving;
  • psychiatrische kwetsbaarheid;
  • gebukt gaan onder angst, trauma en/of depressie;
  • stemmingswisselingen of extreem conflicterende emoties;
  • ernstige suïcidaliteit;
  • beschadigen van anderen en/of zichzelf (zelfbeschadiging piekt rond 15 jaar en is voorspeller van suïcide);
  • hulp mijden door weglopen en/of fysieke zelfbeschadiging;
  • kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting, mensenhandel en ander slachtofferschap.
 • Welke problematiek speelt er bij jongere & gezin?

  Welke problematiek speelt er bij jongere & gezin?

  Wij bieden hulp aan jongeren en gezinnen waarbij meervoudige complexe problemen spelen:

  • De jongere heeft meerdere psychiatrische stoornissen tegelijkertijd (zoals PTSS en ADHD en verslaving);
  • De jongere is structureel (levenslang) kwetsbaar op meerdere dimensies, zoals een verstandelijke beperking én ernstige psychiatrische problematiek;
  • Ook de ouders hebben problemen: psychiatrisch, detentie, vechtscheiding of afwezige ouder(s) in de opvoeding;
  • Er is sprake van een High Risk Family (verwaarlozing, mishandeling, seksuele uitbuiting)
image description
image description

Onze doelgroep in cijfers

Jaarlijks doen wij onderzoek naar onze doelgroep. Dit levert een helder beeld op van de kenmerken en gedragsproblemen die voorkomen bij de jongeren die wij helpen.

lees ons doelgroepenonderzoek
 • 0%

  is jongen en 52% is meisje.

 • 0%

  Is 12 tot 14 jaar.

 • 0%

  Is 17 jaar of ouder.

 • 0%

  Heeft 3 diagnoses of meer.

image description

Wil je nog meer weten?

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!